Start > Om oss

Bilder

De bilder som visas får laddas ner och användas fritt med hänvisning till källan. Önskar du en speciell bild så hör av dig, så kanske vi kan hjälpa dig. Skicka ett mail till info@sjofartsverket.se

Grafisk manual

Sjöfartsverkets grafiska manual ska vara till hjälp i arbetet att tydliggöra Sjöfartsverkets varumärke. Den ska bidra till att kommunikationen kring vår verksamhet blir enkel och tydlig, både internt och externt. Den visuella kommunikationen ska förmedla positiva känslor, egenskaper och associationer främst genom ett medvetet val av bilder och budskap. Det ska aldrig finnas någon tveksamhet kring vem som är avsändare.

Vår grafiska manual ger riktlinjer för trycksaksproduktion; frihet för den som har produktionsvana och trygghet till den med mindre vana. Manualen ska användas vid intern och extern produktion.

Frågor kring vår grafiska profil och tillämpning av manualen besvaras av Stab Kommunikation.