Start > Press


Sofi Holmin Fridell och Marielle Svan var två av deltagarna från Sjöfartsverket vid Transportforum i Linköping. Foto: Marie Hallerfeldt. 

Transportforum i Linköping har under två dagar samlat deltagare från hela transportsektorn. På plats från Sjöfartsverket var bland andra GD Katarina Norén, Marielle Svan, chef för Infrastrukturenheten och Sofi Holmin Fridell, miljöhandläggare på Strategisk analys och utredning.

Transportforum är en årlig konferens som lyfter fram de senaste rönen inom området som transportpolitik, trafiksäkerhet och transportforskning. I år hölls 86 sessioner under de två dagarna. Sjöfartsverket hade en gemensam monter med Näringsdepartementet och de sex transportmyndigheterna.

Forumet inleddes av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som lyfte fram att Sverige ligger långt fram i digital utveckling och är på väg mot ett fossilfritt samhälle.

– Ministern talade om att sjöfarten är underutnyttjad i dag. Han kommer att göra allt för att utnyttja sjöfartens potential bättre än i dag. Eneroth betonade att han är glad för att antalet svenskflaggade fartyg ökar, tack vare tonnageskatt och andra åtgärder som beslutats, säger Katarina Norén.

Marielle Svan lyssnade på seminariet "Från land till sjö – hur blir det verklighet", som beskrev olika olika initiativ som tagits i Göteborg och Stockholm. Vidare presenterades en analys av möjligheterna för att starta en containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn.

– Jag och Björn Garberg, som jobbar med strategisk planering vid Trafikverket, pratade om att ta förnyad myndighetsdialog för möjligheterna att flytta gods från land till sjö. Frågan är hur vad vi som myndigheter kan bidra med för att underlätta utvecklingen, säger Marielle Svan.

Generaldirektörerna på plats fick några minuter var för att berätta om sina verksamheter. Ministern hade korta möten, speeddates, med ett stort antal personer.

– Jag fick en fin pratstund med Trafikverkets GD Lena Erixon och vår Katarina Norén där vi diskuterade Trollhättekanal, summerar Marielle Svan.

– Det var en upplevelse att se hur hela branschen var samlad och omfattningen på programmet, säger Sofi Holmin Fridell som var med för första gången på Transportforum.

– Mest intryck var bredden på föreläsningarna. Allt från oskyddade trafikanter till omställningen av sjöfarten, understryker hon.


Generaldirektörer på rad vid Transportforum. I mitten Katarina Norén, GD för Sjöfartsverket. Foto: LFV.

Dela artikeln