Start > Press

Foto: Joakim Bergstedt

Det byggs fler nya fyrar än antalet som läggs ner. Numera är det också möjligt att köpa färdiga fyrkurar i glasfiber från Norge.

När stormen Egon härjade som värst under några januaridygn 2015 knäcktes fyren på Tån av en stormvåg. Trots att fyrar står på extremt utsatta platser är det ovanligt att de faller i spillror av en storm.

Fyren på Tån är nu ersatt av en ny fyr. Den ser inte ut som den gamla, men har samma funktion.

Bild på fyren Tån

Nya fyren på Tån är enkel men funktionell. Foto: Jonas Belfrage

- Det är en enkel fyr, en mast med plåtar på, förutom fyrljuset då förstås, säger Jonas Belfrage, fyringenjör på Sjöfartsverket.

Han berättar också om möjligheten numera att köpa färdiga fyrkurar från Norge.

- Det är ett smart koncept med kurar i glasfiber som är möjliga att ställa på ett gammalt fundament säger han och berättar att glasfiber även ger en torr och gynnsam miljö för den dyra teknik som finns inne i fyrarna.

Pengeskärsbådan utanför Smögen är en fyr som renoverats på just det sättet, med en ny fyrkur på gammalt fundament.

Bild på fyren vid Pengeskärsbådan

Pengeskärsbådan efter renovering. Foto: Jonas Belfrage.

- Den har dessutom utrustats med en ny typ av LED-lykta med tre rader, rött, grönt och vitt ljus, som alla lyser samtidigt. Lyktans ljus blir avskärmat av en plåt som är utskuren runt fyrlyktan efter hur man vill ha de olika sektorerna.

- Det är dyra lyktor men vi räknar med att de lyser i 12 år, säger han.

Oftast renoveras fyrarna, eller byts ut och ersätts av nya i samband med stora farledsarbeten då alla sjösäkerhetsanordningar ses över. Men ibland måste det byggas nytt. Gullängsberget i Bråviken utanför Nävekvarn är ett exempel på en ny fyr i modern tappning.

Bild på fyren utanför Nävekvarn

Gullängsberget. Foto: Jonas Belfrage.

Dela artikeln