Start > Press

På lördag den 16 mars kommer förstärkningsarbeten att utföras i södra slussgropen, Södertälje. Länsstyrelsen har gett Sjöfartsverket dispens för särskilt bullrande arbeten dagtid under helgerna.

Dispensen gäller formellt från förra helgen, men då utfördes inga arbeten. Denna helg är det enbart lördagen som tas i anspråk.Då kommer en mindre borrigg att användas för förstärkningsarbeten av södra slussgropen och maskinen omgärdas av bullerskärmar.

Länsstyrelsens dispens gäller särskilt bullrande arbeten lördag och söndag. Dessa arbeten får utföras under helger från den 9 mars-16 juni, klockan 09-18, med uppehåll mellan den 19-22 april samt den 8 - 9 juni. Det meddelar Enheten för mark- och vattenskydd vid Länsstyrelsen, Stockholm.

På grund av markförhållanden har spontarbetet tagit längre tid än beräknat. De arbeten som planeras är bland annat olika borrarbeten. I Sjöfartsverkets ansökan till Länsstyrelsen framgår att projektets övergripande tidplan är ansträngd beroende på omfattande försening i projektet.

- Syftet med ansökan är att bidra till ett effektivare genomförande och att korta anläggstiden för hela projektet. Att länsstyrelsen meddelat denna dispens är mycket bra för projektet, säger John Sternbeck, miljöhandläggare, Sjöfartsverket.

- Dispensen rör sig om måttliga avvikelser från de normala kraven, understryker han.

Dela artikeln