Start > Press

Nuvarande issituation med relativt grov is i Bottenviken och ner till Norra Kvarken innebär fortsatt behov av isbrytarassistans. I Vänern har dock behovet av assistans upphört.

Högtrycksryggen över Skandinavien ligger kvar och påverkar vädret och issituationen. I de norra delarna går isavsmältningen långsamt. Däremot har dagsmejan gjort att isen på Vänern och Mälaren smält och det är i stort sett isfritt i dessa områden.

– ALE har sedan någon vecka tillbaka varit sista kvarvarande resurs på Vänern, men har nu avslutat årets isbrytarsäsong. I Bottenviken och Norra Kvarken arbetar ATLE, YMER och FREJ som tillsammans med de finska isbrytarna, säger Tomas Årnell, affärsområdeschef vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

ODEN avslutade sin isbrytningsverksamhet redan förra veckan och ligger nu till kaj i Helsingborg för att förbereda årets forskningsexpedition till Arktis. Sjöfartsverket har även avslutat chartern av den finska isbrytaren THETIS.

Information för vintersjöfarten: http://www.sjofartsverket.se/vintersjofart

Baltice.org presenterar aktuell information avseende vintersjöfarten: http://www.baltice.org

Iskarta och annan isinformation: http://www.smhi.se/istjanst

Fakta om isbrytning

  • Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.
  • Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram.
    Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.
  • Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Dela artikeln