Start > Press

Passagerarfartyget Pearl Seaways, som till vardags trafikerar sträckan Oslo-Köpenhamn, är nu utrustat med STM-teknik. En av grundtankarna inom STM är att ett mer stukturerat och digitalt informationsutbyte mellan fartyg, hamnar och andra aktörer inom branschen ska bidra till effektivare sjöfart.

Pearl Seaways delar sin Voyage Plan med landbaserade aktörer. Landaktörerna skickar relevant information om resan, till exempel rekommenderade ankomsttider, navigationsvarningar och ruttförslag till fartyget. Informationen visas grafiskt i fartygets navigationssystem.

Pearl Seaways delar också en del av sin Voyage Plan med alla andra fartyg i närheten över AIS. Om fartygen är STM-aktiverade kan de se upp till sju ruttsegment av Pearl Seaways Voyage Plan. Det kommer att hjälpa besättningarna att veta andra fartygs intentioner och man kan lättare beräkna mötesplatser, bestämma närmaste punkt (CPA), den tid det kommer att hända och på ett tidigt stadium identifiera och undvika risksituationer.

Nyligen presenterades konceptet på en konferens ombord på Pearl Seaways. En av dem som fick en förevisning av hur STM fungerar i praktiken var Michael Card, biträdande generalsekreterare för IALA.

- Det är ett stort steg framåt för e-navigation. Att se det med egna ögon och i stor skala är ett bevis på att det verkligen händer. STM-lösningarna och tjänsterna som visas ombord använder sig av Maritime Connectivity Platform (MCP) och följer IALA:s guidelines. Samverkan mellan fartyg och land med globalt harmoniserade digitala tjänster kommer att förbättra effektiviteten och säkerheten för framtida sjötrafik, sa Michael Card efter förevisningen.

Fakta om Sea Traffic Management

 

Under Sea Traffic Management Validation Project, som pågår 2015-2018, kommer konceptet STM att valideras ombord på 300 testfartyg i två testbäddar i norden och i medelhavet. Projektet har över 50 partners, från industrin, myndigheter och akademin, hemmahörande i 13 europeiska länder och det har en budet på 43 miljoner Euro. 50% av finansieringen kommer från EU inom ramen för "Connecting Europe Facility".

Genom att i realtid kunna dela information mellan fartyg, hamnar, port control med flera minskas det administrativa arbetet för personalen på bryggan. Istället för att mejla, ringa och faxa information till olika parter och hålla dessa uppdaterade gällande förändringar ligger fokus på fartygets framförande och säkerhet. Genom bättre koordinerade hamnanlöp höjs effektiviteten.

 

För mer information kontakta:

Ulf Siwe, kommunikationsansvarig för STM, Sjöfartsverket, 010-478 56 29, eller

Björn Andreasson, Projektledare Forskning och Innovation, Sjöfartsverket 010-478 46 30

www.stmvalidation.eu

Dela artikeln