Start > Press

Från den 1 januari 2016 höjs lotsningsavgifterna med fem procent, förutom det distanstillägg och de resekostnader som tas ut i samband med öppensjölotsning, som behålls oförändrade.

Sjöfartsverket har haft en alltför låg kostnadstäckning av lotsningsverksamheten där underskotten täckts av de farledsavgifter som handelssjöfarten betalat till Sjöfartsverket. För att uppnå full kostnadstäckning kommer lotsavgiften därför att höjas. En annan faktor som också påverkar behovet av en avgiftshöjning är att fartygen blir allt större och att antalet anlöp och lotsningar därigenom minskar. Eftersom lotsning är en verksamhet med krav på beredskap 24 timmar om dygnet kan inte organisationen på kort sikt anpassas till det minskade behovet av lotsar. Sjöfartsverket bedriver ett effektiviseringsarbete som bland annat innebär ett fortsatt arbete med att förbättra den långsiktiga planeringen och anpassa våra resurser till behovet av lotsning.

Ny föreskrift som gäller från och med 2015-01-01

SJÖFS 2015:5 - Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2014:9) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Dela artikeln