Start > Press

Martin Larsson från DFDS Seaways, Fredrik Backman från Preem, Anne Lexelius från SSAB och Näringslivets transportråd och Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, deltog i en paneldiskussion om gemensamma behov och möjligheter kopplat till framtidens anlöpsprocess.

Sjöfartsverkets branschråd samlade ett 50-tal representanter från sjöfartsnäringen, industrin och akademin. Mötet präglades av en konstruktiv dialog kring hur Sjöfartsverket kan bidra till att stärka sjöfartens konkurrenskraft och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar ekonomi.

Sjöfartsverkets branschråd är ett forum för att diskutera aktuella frågor med myndighetens kunder och intressenter. Årets andra branschråd som arrangerades i Göteborg inleddes med en diskussion om Sjöfartsverkets relativt sett höga servicegrad och myndighetens ekonomiska situation.

- Vi arbetar intensivt med att effektivisera och utveckla verksamheten efter kundernas och samhällets behov. De senaste tio åren har vi effektiviserat för en miljard kronor och de kommande tio åren ska vi effektivisera för ytterligare en miljard kronor, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket är ett av tre affärsverk och finansieras till 70 procent av de avgifter som handelssjöfarten betalar, men verket har även anslagsfinansierade uppdrag som riktar sig mot allmänheten, båtlivet och samhället i stort. Anslagen för dessa uppdrag har urholkats över tid och är i dag underfinansierade med över 200 miljoner kronor per år.

- Vi har förslagit en förstärkning av anslagen på 216 miljoner kronor, vilket innebär att vi utan att höja avgifterna skulle kunna finansiera en ny generation av isbrytare. När det är ekonomiskt försvarbart vill vi dessutom förstärka de miljöincitament som möjliggör lägre avgifter för de redare som genomför miljöförbättrande åtgärder på sina fartyg, säger Katarina Norén.

Kerstin Hansdotter, biträdande affärsdirektör, och Bengt-Åke Larsson, chef för affärsområde sjökommunikation, berättade sedan om myndighetens arbete med kundorienterad tjänsteutveckling. Sjöfartsverket vill tillsammans med kunderna utveckla nya tjänster som stärker sjöfartens konkurrenskraft och har under hösten arrangerat en workshop med deltagare från andra myndigheter, hamnar, rederier och godsägare.

- Vi vill få ökad förståelse för våra kunders och intressenters behov och syn på framtida utmaningar. Det case som vi jobbade med under workshopen handlade om vilka möjligheter som finns för att skapa en effektivare, säkrare och mer hållbar anlöpsprocess, säger Bengt-Åke Larsson.

Branschrådet avslutades med en paneldiskussion om gemensamma behov och möjligheter samt ett inspel om STM Validation Project som har pågått sedan 2015, men som ni haft slutkonferens på IMO:s högkvarter i London.

Dela artikeln