Start > Press
Med hjälp av dykare och undervattensrobotar sanerades fiskefartyget Thetis som förliste 1985.

Saneringen av Thetis är första gången som en svensk myndighet tar fram en modell för vraksanering och genomför tömning av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak. Foto: Natalie Greppi/ Havs- och vattenmyndigheten

Den första saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten är nu avslutad. Totalt kunde 730 liter olja pumpas upp från vraket Thetis utanför Smögen i Sotenäs kommun.

– Vi är väldigt nöjda med saneringen av Thetis som ska ses som ett pilotprojekt. Metoden att undersöka och sedan sanera vraket med hjälp av fjärrstyrda undervattensrobotar fungerade och den olja som fanns ombord är omhändertagen och innebär inte längre någon miljörisk i den här känsliga skärgården, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det är HaV som ansvarar för att samordna arbetet med sanering av vrak i svenska vatten, men flera myndigheter är involverade i arbetet. Inför själva saneringen har Kustbevakningen dykt och mätt tjockleken på skrovet och Sjöfartsverket har kartlagt fartyget med hjälp av sjömätningsutrustning.

– Först vid den manuella inspektionen med hjälp av dykare kunde vi se att det inte längre fanns någon olja i bottentankarna. Rören som sticker upp några decimeter från huvuddäck visade sig ha rostat sönder och ha stora hål i sig, där oljan måste ha läckt ut under åren. Den olja som hittades och pumpades upp var främst dieselolja från dagtankar, säger Christer Larsson.

När Thetis sjönk så innehöll bottentankarna cirka 22 kubikmeter dieselolja, vilket är flera gånger mer än en vanlig oljetank i en villa.

– En lärdom från saneringen av Thetis är att liknande projekt i framtiden bör göras under den period av året som har bäst väder. Haveriplatsen för Thetis är oskyddad och vind ifrån norr, väster och söder vilket innebar att arbetet fick avbrytas vid flera tillfällen, säger Christer Larsson.

Fakta om vraksanering

Saneringen av Thetis har sitt ursprung i två kartläggningar av miljöfarliga vrak som Sjöfartsverket genomförde 2011 och 2014. Sjöfartsverket pekade ut ett 30-tal vrak som potentiella miljöhot, undersökte eventuella miljörisker och gav förslag på åtgärder för att hantera vraken.

Från och med 2016 har Havs- och vattenmyndigheten ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. Regeringen satsar 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan i så fall mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år.

Läs rapporten: Miljörisker vrak - 2014

Mer information om de vrak som studerades 2014: www.sjofartsverket.se/vrak

Läs mer om Thetis på HaV:s webbplats

Dela artikeln