Start > Press

För dig som framför isbrytande fartyg nära land och i skärgårdar under isförhållanden finns en ny rekommendation om att på ett enkelt sätt informera skridskoåkare och andra som vistas på isen om kommande och existerande isrännor.

Varje vinter inträffar olyckor där personer som använder isar för transport eller rekreation hamnar i det iskalla vattnet eller hindras att ta sig till land för att isen brutits upp. Vissa av dessa olyckor beror på att man inte uppmärksammat att isen brutits upp av fartyg. För att minska risken för att sådana olyckor inträffar har några rekommendationer tagits fram av Sjöfartsverket i samarbete med andra myndigheter och organisationer.

I rekommendationerna, som anges i Ufs-notisen 12792, finns även information om en ny metod för sjöfarten att informera om kommande och existerande isrännor. Man skickar ett mail med information om isrännan till fartyg@skridsko.net. Texten i mailet publiceras med automatik på hemsidan www.skridsko.net/mail/fartyg/

Mailet bör innehålla följande uppgifter:
Ämne: Ungefär VAR isränna ska brytas eller var isränna har observerats, ex. "Stockholms skärgård, Horsfjärden."
Mailets text ska innehålla: DATUM när isränna ska brytas eller en befintlig isränna har observerats samt uppgift om ISRÄNNANS STRÄCKNING.

Läs mer om rekommendationerna i sin helhet i Ufs-notis 12792.

Dela artikeln