Start > Press

Efter nära ett års förhandling är nu parterna överens om vilka principer och ersättningar som ska gälla för den flygoperativa personalen inom Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet.

- Jag är oerhört glad över att parterna äntligen tagit i hand om principerna för ett nytt avtal. Det har varit en tuff period som slitit hårt på båda parter. Genom att reda ut detta och hålla vår leverans god från och med nu har vi chansen att visa omvärlden vilken kraft det finns i den här organisationen när vi verkar under normala förhållanden, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

- Överenskommelsen om principer är så detaljerad att den kan omsättas in i ett avtal. Målet är att övergång till ett nytt arbetstidsavtal för den operativa personalen inom helikopterverksamheten sker i början av april i år. Fram till dess är parterna överens om att tillämpa det gamla arbetstidsavtalet för att skapa en ordnad övergång, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Avtalet bygger på flera delar. Det handlar om bemanning, det vill säga hur Sjöfartsverket täcker upp med personal för att säkra tillgängligheten på fem baser och med ett system som är flexibelt och kan utstå både planerad och oplanerad personalfrånvaro. Det handlar också om ersättning till den flygande operativa personalen och lönetillägg för att kompensera ökad ordinarie arbetstid. För att möjliggöra schemat kommer ytterligare besättningsmedlemmar att rekryteras.

- Överenskommelsen innebär ett system där besättningarna kommer att arbeta mer och att kostnaden för övertid kommer att minska. På så sätt har vi nått målet att nå en överenskommelse som tillvaratar både arbetstidsaspekten och de orimliga kostnaderna för övertid, säger Katarina Norén.

Principerna som parterna är överens om bygger på följande:

  • Ett grundschema med tjänstgöringsdygn för huvuddelen av personalen som täcker behovet i den ordinarie verksamheten på fem baser, och som i huvudsak bygger på ett schema med arbetsblock om ett antal tjänstgöringsdygn med tillhörande ledighetsdygn. Dessa tjänstgöringsdygn planeras med lång framförhållning.
  • Redundansdygn och redundansbesättningar finns tillgängliga och är planeringsbara med 8 veckors framförhållning.
  • Förutom redundansdygn finns även standby-dygn som är planeringsbara för att vara planeringsbara i verksamheten för att täcka frånvaro som uppstår med kort varsel.

Parterna är också överens om att, under en övergångsperiod, tillämpa det gamla arbetstidsavtalet för att skapa en ordnad övergång.

Det finns ett flertal utmaningar, och det kräver stor flexibilitet från både arbetsgivare och individ för att klara bemanningen under övergångsperioden. Fördelarna att behålla 15 minuters insatstid dygnet runt och undvika ett uppsplittrat schema ansågs dock så starka att både fack och arbetsgivare beslutade sig för att göra allt för att lösa detta.

- Den gemensamma uppfattningen mellan fack och arbetsgivare är att vi tillsammans ska hitta lösningar för dessa utmaningar som sker med denna korta omställning. Det kommer kräva att enskilda får göra uppoffringar och att arbetsgivaren är flexibel, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Fakta om Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet

Helikoptrarna utgår från fem baser (Säve, Ronneby, Visby, Norrtälje och Umeå). Under 2016 var det totala antalet larm 494. Av dem rörde 372 larm sjö- och flygräddning och 122 larm var för annans ansvar, till exempel kommunal räddningstjänst.

I november 2011 beslutade riksdagen enhälligt att Sjöfartsverket skulle överta ansvar och drift av räddningshelikopterverksamheten i Sverige. Räddningshelikoptrarna hade från år 2004 fram till 2011 opererats av det privatägda bolaget Norrlandsflyg på uppdrag av Sjöfartsverket. Innan dess hade Försvarsmakten uppdraget att utföra de civila sjö- och flygräddningens helikopterinsatser. Politiska beslut under 1990- och 2000-talet innebar dock att Försvarsmaktens möjlighet att stötta det civila samhället med räddningshelikopterresurser succesivt kommit att minska.

Ytterligare upplysningar

Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Dela artikeln