Start > Press

Riksrevisionen har lämnat sin granskningsrapport om affärsverksformen till regeringen. Den lämnar inga rekommendationer om vilken verksamhetsform som Sjöfartsverket eller de andra två affärsverken bör bedrivas i.

Utredningen ger generella rekommendationer om hur främst regeringen kan förbättra styrningen av affärsverken. 

- Jag välkomnar att affärsverksformen har genomlysts och kan av egen erfarenhet konstatera att Sjöfartsverkets verksamhet kan bedrivas på ett bra sätt i alla tre verksamhetsformer. Beslutet om verksamhetsform ligger dock hos regering och riksdag, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Affärsverksformen beslutades av riksdagen 1911, och ett flertal affärsverk skapades i takt med att den svenska statsförvaltningen växte och utvecklades, inte minst inom infrastrukturområdet.

Merparten av affärsverken har antingen ombildats till statligt ägda bolag, eller lagts ned, och inga nya affärsverk har bildats sedan 1992. Idag återstår endast Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät.

Riksrevisionen rekommenderar i korthet regeringen följande:

  • Se över regelverket för affärsverken så att det är relevant och aktuellt, och tydligt motivera undantag och tillägg.
  • Ta fram kriterier för när affärsverk är en lämplig verksamhetsform.
  • Utveckla och redovisa motiven till affärsverkens ekonomiska mål, samt säkerställa att de är aktuella.
  • Utveckla dokumentationen av myndighetsdialogerna.

Riksrevisionen har som central uppgift att granska effektiviteten i statlig verksamhet, statliga insatser och statliga åtaganden.

Dela artikeln