Start > Press

145 projekt ansökte. 34 valdes ut. Ett ännu mindre antal är med i nomineringsprocessen för EPSA (European Public Sector Award). STM Validation-projektet är bland de få som fortfarande är aktuella för priset på europeisk och nationell nivå. Sea Traffic Management (STM) är ett koncept som utformats av en offentlig myndighet och som framgångsrikt har definierats, utvecklats och validerats i tre projekt. Projektkonstellationen med kommersiella partners som skapar nya och förbättrade tjänster baserade på en öppen standardiserad infrastruktur kommer att förändra sjöfarten.

Temat för EPSA-priset 2017 är "En innovativ offentlig sektor 2017 - Nya lösningar för komplexa utmaningar". STM Validation passar in i temat, eftersom 38 partners, med stöd av 50% EU-finansiering, i 13 länder och 25 associerade partners över hela världen, antar den globala utmaningen att förbättra informationsutbytet i sjötransportkedjan.

- Modellen där offentliga myndigheter driver på innovationen av kommersiella lösningar är unik och framgångsrik. De långsiktiga fördelarna och idéerna äventyras inte av kvartalsvisa vinstmål, säger Magnus Sundström, projektledare från Sjöfartsverket. 

- Genom att låta oss, industripartners, driva standardutvecklingen nås resultat snabbare. Den långsiktiga visionen och uthålligheten hos de offentliga partnerna kombineras med fokus på kommersiellt värde för oss och särskilt våra kunder. Det gör STM till ett koncept som sticker ut bland andra initiativ, berättar Frank Coles, VD på Transas

- STM ligger i linje med EU: s prioriteringar för sjöfartssektorn. Ökad säkerhet till sjöss och förbättrad effektivitet som leder till att mer gods transporteras på det miljövänligare havet, avslutar Brian Simpson , koordinator för Motorways of the Sea inom EU

Testbäddarna i STM Validation-projektet involverar 300 fartyg, 13 hamnar och 5 landcentraler.

För mer information, kontakta:

Ulf Siwe, Communications Manager, Swedish Maritime Administration +46 10 478 56 29

www.stmvalidation.eu

För att läsa mer om utmärkelsen, besök www.epsa2017.eu

STM knyter samman och håller sjöfarten uppdaterad i realtid med hjälp av effektivt informationsutbyte. På 60-talet revolutionerade den standardiserade lastcontainern sjöfarten. Nästa revolution är standardiserade informationscontainers, som skapar en säkrare, effektivare och mer miljövänlig maritim sektor.

Dela artikeln