Start > Press

Foto: Johannes Erlandsson/ Mostphotos

Den 3 februari arrangerar Sjöfartsverket tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (SHIK) ett seminarium om sjöfart i sydvästra Sverige. Alla intresserade är välkomna att delta.

På seminariet kommer Sjöfartsverkets GD Katarina Norén inleda med att tala lite om läget inom sjöfarten och Sjöfartsverket. Hon efterföljs av Per Tryding, vice VD på SHIK som talar om läget inom näringslivet i regionen. 

Den största delen av seminariet är i form av ett panelsamtal där ovanstående två talare deltar, men även representanter från hamnarna i regionen. 

Program:

10.00 Välkomna, praktiskt

10.02 Sjöfartsverket, om läget inom sjöfarten, GD Katarina Norén

10.12 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, om läget förnäringslivet i regionen, Per Tryding, vice VD

10.22 Panelsamtal

  • Katarina Norén, GD Sjöfartsverket
  • Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs hamn
  • Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmö Port
  • Bart Steijaert, VD Helsingborgs Hamn
  • Panelsamtalet modereras av Per Tryding, Vice VD SIHK

10.50 Frågor från deltagare

11.00 Slut

Programmet finns även som pdf här. Sprid det gärna.

Deltagande är gratis och alla intresserade är välkomna att lyssna och ställa frågor. Anmälan görs här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445941764345584A7240

Dela artikeln