Start > Press
Länsor begränsar utsläpp och underlättar för fartygen att plocka upp oljan. Här deltagande fartyg i Balex Delta 2007.

Länsor begränsar utsläpp och underlättar för fartygen att plocka upp oljan. Här deltagande fartyg i Balex Delta 2007. Foto Kustbevakningen.

Balex Delta, en av de största miljöräddningsövningarna i världen, har nyligen genomförts och avslutats på svenskt vatten.

Intresset och engagemanget var stort: 550 deltagare från sammanlagt 32 länder som representerade åtta internationella organisationer, 20 fartyg, flygplan och helikoptrar samt nio kilometer länsor. Gemensamt för de deltagande länderna är att de har kust mot Östersjön och samarbetar inom ramen för Helsingforskommissionen, HELCOM.

Prognosen tyder på att antalet fartyg per månad i Östersjön och Kattegatt väntas öka från dagens 3000-5000 till mer än 9000 per månad och utvecklingen tyder på att fartygen blir allt större. Perioden 2000-2013 har oljetransporterna ökat med 54 procent. Ett stort utsläpp når troligen flera länders kuster och därför är beredskap och förberedelser för det inte som får ske nödvändigt. Beredskap och förberedelser för det som inte får ske är därför nödvändigt, uppger Kustbevakningen som ansvarat för övningen.

Väl genomfört

I år var Sverige värd för övningen som var förlagd till vattnen utanför Karlskrona. Det var 18:e gången i följd som arrangemanget genomfördes. Mats Kannerstål, operativt ansvarig för Safe Sea Net Sverige vid Sjöfartsverket, var inbjuden som observatör.

Safe Sea Net är ett system som används för att sprida information och öka sjösäkerheten samt öka myndigheternas insatser vid tillbud. Händer en olycka på svenskt vatten så initierar Safe Sea Net kontakt med de andra Östersjöländerna om olyckstyp, omfattning och så vidare. Rapporteringen sker givetvis även i motsatt riktning.

-Där fanns fartyg för bekämpning av brand och kemikalier. I stället för olja användes 40 000 liter popcorn i träningssyfte, färdigpoppade direkt från fabrik. Popcorn uppträder på samma sätt i vatten som olja och har samma avdrift. Det betyder att man kan beräkna hur "utsläppet" rör sig utifrån vindriktningar och strömmar, förklarar Mats Kannerstål.

-Allting gick precis enligt plan och det tyder på att beredskapen är god, fortsätter han.

Safe Sea Net kommer för övrigt att uppdateras och bli smidigare att hantera vid årsskiftet. Det gör att samtliga uppkopplade får lättare att följa händelsutvecklingen vid tillbud eller olycka i en och samma rapport. Fram tills nu har varje rapport kunnat tolkas som ny händelse, vilket inte är optimalt.


Mats Kannerstål, operativt ansvarig för Safe Sea Net Sverige.

Dela artikeln