Start > Press

Under 2014 ingick Försvarsmakten och Sjöfartsverket i ett samarbete för att rusta upp militärleder runt om i Sverige. Arbetet har omfattat att återställa och avveckla sjömärken som har börjat förfalla. Efter tre års samarbete har man nu valt att förlänga arbetet åtminstone till 2020.

Längs den svenska kusten finns det militärleder, ett system som har funnits under en lång tid inom Försvarsmakten. Under 2000-talet aktualiserades frågan om de militära sjömärkena skulle finnas kvar eller inte, eftersom det genom åren utstått slitage och krävde allt mer underhåll.  Osäkerheten kvarstod fram till 2009 då Försvarsmakten beslutade att rusta upp sjömärkena som finns längs militärlederna.

– Försvarsmakten får inte enbart förlita sig på satellitnavigeringssystem, utan vi måste alltid planera för ett reservsystem. Därför fanns behovet att ha kvar militärlederna och vi tog beslutet att rusta upp dem, säger Staffan Littorin, nautisk handläggare vid Marinavdelningen.

Försvarsmakten valde att lägga ut arbetet på en extern aktör. Förarbetet drog ut på tiden, men 2014 tecknades ett avtal om att Sjöfartsverket skulle bistå i arbetet med att upprusta militära sjömärken. Projektet har pågått från 2014 fram till i dag och tillsammans har man nu valt att förlänga samarbetet. 

– Vi har gjort bedömningen att det kommer ta ytterligare tre år att rusta upp samtliga leder. För att vi inte ska hamna i samma sits igen, med utdraget förarbete, påbörjades arbetet att förlänga samarbetet mellan Försvarsmakten och Sjöfartsverket. Från Försvarsmaktens sida har vi varit väldigt nöjda med Sjöfartsverkets arbete, vilket gjorde att vi ville fortsätta vårt gemensamma arbete, säger Staffan Littorin.

Överenskommelsen sträcker sig nu fram till 2020 och precis som tidigare ska Sjöfartsverket ta hand om olika objekt som finns i militärlederna. I dagsläget finns det 400 leder. Av strategiska skäl ska runt 100 av dessa återställas och 300 avrustas. Märken, båkar och kummel tas bort så att de inte utgör en risk för tredje man.

Staffan Littorin ser samarbetet som ett idealiskt exempel på en fungerande samverkan mellan myndigheter.

– Den respons vi har fått från Sjöfartsverket och arbetet som alla inblandade har genomfört är föredömligt. Det är verkligen ett bra exempel på hur samhällets totala resurser nyttjas.  Försvarsmakten nyttjar Sjöfartsverkets kunskap och erfarenhet när det gäller att underhålla sjösäkerhetsanordningar, i stället för att vi ska bygga upp flera parallellorganisationer i olika statliga myndigheter. Det är bättre att vi köper tjänsten av varandra.

Området som berörs sträcker sig från Haparanda till Strömstad. Vissa områden är mer koncentrerade, såsom Västkusten, Stockholms- och Karlskronaområdet.

Dela artikeln