Start > Press

Idag har Sveriges radio ekot sänt ett inslag gällande Sjöfartsverkets helikopterbaser. Sjöfartsverket gör bedömningen att vi kommer att klara vårt uppdrag i höst, även om resursläget kommer vara utmanande.

– Med omfattande underhållsbehov och större utbildningsbehov så behöver vi tillfälligt anpassa verksamheten. Då gör vi en bedömning vilken eller vilka baser som behövs för att vi ska leva upp till kravet på yttäckning. Gotlandsbasen har varit utan bemanning vid flera tillfällen tidigare, bland annat när vi har haft utbildning i fjällflygning vintertid. Då har övriga baseringar i Sydsverige täckt behovet, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska Sjöfartsverket tillhandahålla en effektiv och behovsanpassad sjö- och flygräddningstjänst. Dessutom finns ett avtal med försvarsmakten om att bistå dem.

- Min bedömning är att vi kommer att klara vårt uppdrag. Att anpassa oss för att bäst möta de utmaningar som finns, är något vi gör löpande. Vi har en bra dialog med Försvarsmakten för att på bästa sätt möta upp deras krav, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Målsättningen för sjöräddningstjänst är att på svenskt territorialvatten kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg- eller ytenhet i de fall då positionen är känd samt att vid efterforskning kunna påbörja en spaningsinsats i fastställt insatsområde. På internationellt vatten, inom den svenska sjöräddningsregionen, gäller 90 minuter.

Målsättningen inom flygräddningstjänst är att saknade luftfartyg med aktiverad ELT/PLB ska vara lokaliserade inom 90 minuter och utan aktiverad ELT/PLB inom 24 timmar efter fastställt nödläge i 90 procent av alla fall. Målsättningen för sjö- och flygräddningen bygger på samverkan.

Länk: Läs mer om målsättning och ambitionsnivå

Under hösten finns utbildningsinsatser och underhåll inplanerade. Sjöfartsverket har inför detta bedömt att resurstillgången periodvis kan påverka vilka baser som är operativa.

Dela artikeln