Start > Press

Sjöfartsverket har fått kritik för hanteringen av vissa forsking- och innovationsmedel (FoI-medel) för sjöfartsområdet. Det projekt som kritiserats är Zero Vision Tool (ZVT) som har utförts av en extern part. Sjöfartsverket har avslutat projektet eftersom medlen inte hanterats på rätt sätt.

ZVT har under 2017 genomgått en extern, oberoende utvärdering med avseende på verksamhetens innehåll, relevans ur ett FoI-perspektiv och verksamhetens kostnadseffektivitet. Utvärderarna är kritiska i sin rapport och konstaterar att "Frågan om huruvida en mer detaljerad ekonomisk revision bör genomföras överlämnar utvärderingsgruppen till Sjöfartsverket/Trafikverket."

Sjöfartsverket konstaterar att ZVT:s avsikt har varit god, att samla sjöfartsbranschen för att finna lösningar för att tillmötesgå de skärpta svavelreglerna som infördes den 1 januari 2015. Syftet med projektet ska ha varit att påskynda branschens omställning till mer ekologiskt hållbara alternativ.

– Vad ZVT presenterat och vad man presterat har däremot inte stämt överens, säger Peter Fyrby som är direktör för forskning och innovation på Sjöfartsverket.

Peter menar att Sjöfartsverket skulle ha kunnat vara tydligare gentemot ZVT genom att kräva konkreta leveranser. Samtidigt är det Sjöfartsverket som dragit i nödbromsen och stoppat utbetalningar till ZVT, även om det borde ha skett tidigare.

– Enligt oss på Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen skulle FoI-medlen vara öronmärkta för just forskning och innovation. Den myndighetsgemensamma definitionen om vad som är forskning, utveckling, innovation och demonstration skiljer sig från ZVT:s uppfattning.

Av ZVT:s redovisning framgår att en begränsad andel av FoI-stödet som beviljats faktiskt gått till de medverkande projekten. En stor andel har istället gått till overhead-kostnader hos ZVT.

Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén har gett myndighetens internrevisorer i uppdrag att granska ZVT.

Dela artikeln