Start > Press

Sedan våren 2014 har SVT Uppdrag Granskning följt Sjöfartsverket. Fyra ordinarie program och en sommarrepris har dessutom lett till utredningar från åklagarmyndigheten, konkurrensverket, justitieombudsmannen och konstitutionsutskottet. Med facit i hand har Uppdrag Granskning hjälpt Sjöfartsverket att bli bättre på administration, diarieföring och dokumenthantering.

Det har varit en utmaning att införliva ett privat flygbolag i staten. Detta har resulterat i ett åtgärdspaket som sjö- och flygräddningen jobbat med i flera år. Vi är ännu inte i hamn med en kostnadseffektiv helikopterverksamhet - men på god väg.
Det som Uppdrag Granskning frågat efter, de utredningar som förekommit i samband med detta samt det vi gjort på Sjöfartsverket för att komma tillrätta med kritiken har vi samlat nedan.

Här kan du läsa tidigare material och Sjöfartsverkets syn på det som framkommer i utredningar och SVT:s Uppdrag Granskning

Vad har alla externa utredningar kommit fram till?
Sjöfartsverket har blivit granskade av olika myndigheter. Det har hjälpt oss att bli bättre. Kritiken har framför allt handlat om styrning och dokumentation.

  • Åklagarmyndigheten har inte hittat några bevis för mutor eller korruption och har lagt ner utredningen. Ingen medarbetare har heller utpekats som misstänkt under utredningstiden.
  • Konkurrensverket har gett Sjöfartsverket kritik på några punkter. Bland annat kritiserades Sjöfartsverket för förhandling av kontraktskrav och att vi ställde krav på två varumärken i utrustningen av räddningshelikoptrarna, något som i sammanhanget måste anses vara av marginell betydelse. Men Konkurrensverket gav oss också rätt i att ställa krav på vilken helikopterkapacitet som behövdes.
    För att förbättra Sjöfartsverkets framtida inköpsarbete har en ny inköpsdirektörsfunktion inrättats och en ny tydligare process tagits fram.
  • Konstitutionsutskottet, KU, är riksdagens organ för att granska regeringen. KU ansåg att tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd inte kunde undgå kritik bland annat för att avtalet med Agusta Westland inte var villkorat med nödvändigt riksdagsbeslut. Användandet av privata epostadresser kritiserades också. Men KU konstaterade också att näringsdepartementet redan 2010 var informerat om att Sjöfartsverket var på väg att köpa nya räddningshelikoptrar samt processen kring detta.
  • Justitieombudsmannen, JO, kritiserade Sjöfartsverket bl.a. för olämpligt uttalande om offentlighetsprincipen, att vi inte diariefört vissa e-post, samt att vi varit långsamma med handläggning. Detta är givetvis inte förenligt med det myndighetsuppdrag Sjöfartsverket har. Sjöfartsverket har tagit till sig av kritiken, tagit fram en process för dokument- och ärendehantering samt är noga med att skilja myndighetsabetet från det privata. Arbetet med att förbättra hanteringen kring vår dokumenthantering pågår fortfarande. Sjöfartsverket arbetar vidare aktivt med den statliga värdegrunden.   
  • Justitiekanslern, JK, tog inte upp ärendet efter att riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) ville att JK skulle granska om Sjöfartsverket hade formellt mandat att underteckna avtalet om helikoptrarna.

Det finns således en hel del kvar att arbeta vidare på när det kommer till tjänstemannarollen och vår statliga värdegrund. Riksrevisionen granskar Sjöfartsverket och alla andra myndigheter årligen. Det ger bra lärdomar och för att komma till rätta med en del av synpunkterna från Riksrevisionen har vi bland annat tillsatt en internrevisor.

Dela artikeln