Start > Press

Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående Coronapandemin.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter angående coronaviruset, covid-19.

Sjö- och flygräddning

Vi har för närvarande en god beredskap för sjö- och flygräddning i hela landet.

Lotsning

Vår lotsning fungerar fortsatt väl i hela landet. Om det finns en misstänkt smitta ombord måste det anmälas till Kustbevakningen.

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post. Läs mer om lotsbeställning och coronaviruset här.

Isbrytning

Isbrytningssäsongen är över och tjänsten påverkas inte av Corona. För isbrytningens del pågår underhåll, service och förberedelser inför kommande säsong enligt plan och utan störningar i enlighet med de uppsatta särskilda rutiner för personalen ombord.  

Sjögeografi

Förebyggande åtgärder har tagits för att säkerställa leveranser av navigationsvarningar och underrättelser för sjöfarande och elektroniska sjökort (ENC). 

Sjömansservice

Sjömansservice anläggningar är öppna och transportservicen är igång, med vissa restriktioner. För utökad säkerhet, har vi satt upp dekaler och skyltar som uppmanar gästerna att hålla avstånd till varandra. Vi har också infört rutiner för frekvent desinficering av ytor. För frågor eller ytterligare information, kontakta den lokala Sjömansservicestationen via telefon eller e-post.

 

*****************************

Sjöfartsverket fortsätter sitt löpande arbete med olika typer av riskbedömningar för verksamheten, och har kontinuerlig kontakt med övriga myndigheter.

Läs mer om aktuell och bekräftad information om coronaviruset hos krisinformation.se

Dela artikeln