Start > Press

Från vänster: Socrates Theodossiou,Tototheo Group, Mikael Lind RISE, Craig Eason, Fathom Maritime Intelligence

Från vänster: Socrates Theodossiou,Tototheo Group, Mikael Lind RISE, Craig Eason, Fathom Maritime Intelligence

I hård internationell konkurrens utsågs innovationskonceptet Sea Traffic Management – STM, som koordineras av Sjöfartsverket, den 29e november till vinnare av "Fathom's Digital Enabler Award" i Singapore. Priset delas ut till en aktör som på ett förtjänstfullt sätt sammanfört sjöfarten med dagens teknikutveckling. STM belönades priset för att på ett framgångsrikt sätt involvera industriaktörer i att skapa en förbättrad kommunikation mellan olika hamnaktörer, mellan fartyg och land samt fartyg sinsemellan och möjliggöra tjänster som gör en avsevärd skillnad inom områdena säkerhet, miljö och kostnadseffektivitet.

Många års arbete börjar löna sig och projekten MONALISA, MONALISA 2.0 och STM Validation-projekt har legat rätt i tiden genom att presentera valideringsresultat och industriellt engagemang och på så sätt föra ut Sea Traffic Management-koncepten till marknaden. Mikael Lind från RISE leder Port Collaborative Decsision Making – hamndelen inom Sea Traffic Management och fanns på plats i Singapore för att motta priset från Socrates Theodossiou, Tototheo Group. I sitt tacktal lyfter Mikael fram 2017 som året då digitalisering på allvar tog sig in i sjöfartssektorn och skapar nya affärsmöjligheter genom disruptiv teknologi. Han fortsätter:

 - Det är glädjande att se det inflytande som STM har fått över hela världen. Den öppna, standardiserade och interoperabla informationsdelningsmodellen skapar mervärde för både fartyg, hamnar och godsägare. Hamnarna är en nyckelaktör i sjöfartslogistikkedjan. Att STM både gör hamnarna mer effektiva och knyter ihop hamnarnas och fartygens dataflöden ger en förbättrad gemensam lägesbild för alla involverade parter. Vinsten av besparingarna kommer alla tillgodo: hamnaktörer, redare och godsägare.

Craig Eason, Fathom Maritime Intelligence Editorials Director gratulerade vinnarna:

- Domarna letade efter en pristagare som visade en önskan att föra sjöfarten och tekniken samman på ett neutralt men potentiellt positivt sätt. Med framgångsrika demonstrationer i ryggen var STM Validation-projektet en värdig vinnare i hård konkurrens.

För mer information kontakta:

Magnus Sundström, Chef Forskning och Innovation, Sjöfartsverket 0734- 32 12 71 Ulf Siwe, Kommunikatör STM Validation Project, Sjöfartsverket 0702- 551482 www.stmvalidation.eu

Dela artikeln