Start > Press

Foto: Patrik Nilsson

Att bli granskad och synad är en viktig princip i en demokrati. Sjöfartsverket har under många år granskats och utretts av både media och av andra myndigheter. Som myndighet ska vi klara av att bli synade för hur verksamheten bedrivs och hur vi hanterar pengar.
Det finns ingenting i de granskningar och utredningar som har gjorts som tyder på att Sjöfartsverket gjort sig skyldiga till mutor eller korruption

Vi har fått kritik för brist på dokumentation. Vilka val vi gör. Hur vi sköter diarieföring. Vi kan efter flera års utredningar och granskningar se att en del av kritiken har varit rättfärdigad. Den har gjort att vi har identifierat bristområden och skapat åtgärdsplaner för att rätta till rutiner som brister. Det har varit otroligt tufft men vi är också idag en bättre myndighet med bättre ordning och reda än för tre år sedan när SVT:s Uppdrag Granskning sände sitt första program. Vi är inte i mål och försöker hela tiden bli en effektivare och tydligare organisation.

Sjöfartsverket är inte överens med Uppdrag granskning om hur införlivandet av nya helikoptrar har gått till och händelsen vid flygbasen i Norrtälje den 11 maj.

Här har vi samlat vår syn och vårt material tillsammans med Sjöfartsverkets synpunkter på det som framkommit. Har du frågor om granskningen och vad vi gjort är du välkommen att mejla info@sjofartsverket.se.

Sammanfattning av utredningar och granskningarna
Här har vi kortfattat samlat den kritik som har framförts mot Sjöfartsverket. Där har vi också samlat vår syn på utredningarna.

Läs sammanfattningen och Sjöfartsverkets svar på kritiken

Helikopterverksamheten kostar mer idag - vi förklarar varför

Att fasa ut de gamla helikoptrarna och införa de nya innebär engångskostnader som har belastat 2014 och 2015. Sen finns det andra anledningar till att kostnaderna från och med hösten 2013 har ökat, vilket bland annat avser kostnader på grund av ändrade myndighetsföreskrifter, nedskrivning av gamla helikoptrarna, regelutveckling, investeringar i baser, investeringar i utrustning, övertidskostnader på grund av vakanser och kostnader för nya kollektivavtal, men det är inget som specifikt ska belasta de nya räddningshelikoptrarna.

Läs mer om kostnaden för sjö- och flygräddningen

Så ser Helikopterbesättningarnas avtal och löner ut

Att införliva en privat verksamhet i en statlig myndighet har varit en större utmaning än vi någonsin kunnat ana. Arbetstidsavtalet som skrevs vid införlivandet är ett exempel på det. Det är ett avtal som Sjöfartsverket ser har varit kostnadsdrivande och är därför uppsagt.

Läs mer om SAR-avtalet och helikopterbesättningarnas löner

Därför lämnar Sjöfartsverket inte ut "svarta lådan"
Den svarta lådan tankas vanligtvis bara ut vid olyckor. Informationen är hårt reglerad för att inte missbrukas. Att göra informationen till offentlig handling kan få långtgående konskevenser för flygsäkerheten. Systemet är till för att öka flygsäkerheten och så att flygande personal fritt ska kunna rapportera incidenter, felmanövreringar med mera.

Läs mer om Sjöfartsverkets flygsäkerhetsarbete och vad som hände i Norrtälje 11 maj.

 

Klicka här för att se vår egenproducerade film där ansvariga på Sjöfartsverket berättar om köpet av nya räddningshelikoptrar.

Så används räddningshelikoptrarna
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar står i beredskap dygnet runt, året om. Vid ett larm ska besättningen vara igång inom femton minuter. Men långt ifrån alla larm leder till insats.
>Läs mer om hur räddningshelikoptrarna används

Därför var det bråttom
Sjöfartsverket genomför under hösten 2012 en upphandling av räddningshelikoptrar. Här förklarar vi varför affären genomfördes under tidspress och varför avtalet skrevs innan riksdagen fattade beslut om budget.
>Läs mer om varför det var bråttom

Därför köpte Sjöfartsverket nya räddningshelikoptrar
Sjöfartsverkets inköp av räddningshelikoptrar har väckt många frågor, bland annat från Uppdrag granskning. Här ger vi svar på ett antal frågor om förvärvet och upphandlingen.
> Läs frågor och svar om förvärvet och upphandlingen

Rätt att ställa krav på storlek för nya räddningshelikoptrar
Sjöfartsverket hade rätt att ställa storlekskrav och övriga tekniska krav på de räddningshelikoptrar som upphandlades 2012. Det konstaterar Konkurrensverket i sin utredning.
>Läs mer om Konkurrensverkets utredning

Rätt att ifrågasätta privat e-post
Sjöfartsverket har använt privata mejladresser i korrespondensen kring helikopterupphandlingen. Det var fel att göra så och vi ber om ursäkt för att det inträffat. Det tillhör inte vårt normala arbetssätt.
>Läs mer om varför Sjöfartsverket skickade privat e-post

Sjöfartsverket svarar Riksrevisionen
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Sjöfartsverket bland annat granskat myndighetens interna styrning och kontroll, skydd mot oegentligheter samt riktlinjer kring inköp, upphandling och representation.
>Läs Sjöfartsverkets svar till Riksrevisionen

KU:s granskning av helikopterupphandlingen
Tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd kan inte undgå kritik för Näringsdepartementets hantering av Sjöfartsverkets inköp av nya räddningshelikoptrar. Det konstaterade riksdagens konstitutionsutskott. KU:s granskning visar också att departementet redan under 2010 var informerat om Sjöfartsverkets behov av och planer på att köpa nya räddningshelikoptrar, vilket även bekräftats av Catharina Elmsäter-Svärd.
>Läs mer om KU:s granskning