Start > Press
Isbrytare bryter is

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har tillsammans med finska Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket publicerat en utlysning av medel för vintersjöfartsforskning. Utlysning gäller för forskningssäsongen 2019.

Styrelsen för Vintersjöfartsforskning administrerar varje år en utlysning av forskningsmedel inom områden där man identifierat behov av ytterligare kunskap hos de operatörer som driver "vinterväghållning till sjöss", framförallt för den svenska och finska industrins vintersjöfartstransporter. Fokus för årets utlysning är på bogserarrangemangen för handelsfartyg, vintersjöfartssystemets effektivitet och ekonomiska inverkan och alternativa bränslen för fartyg som går i is.

Parter i samarbetet är Sjöfartsverket och Transportstyrelsen från svensk sida som samarbetar med systermyndigheterna i Finland, det finska Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket. Inom ramen för samarbetet drivs även utvecklingen av de svensk-finska isklassreglerna och det internationella regelarbetet genom IMO.

Mer information om utlysningen och ansökningsformulär finns på vår webbplats.

Dela artikeln