Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-03-23

Facebookbild

Sent på eftermiddagen rapporterar en fiskebåt att masttoppen på en sjunken segelbåt sticker upp ur vattnet i Öresund i höjd med Råå. Det är inledningen till en omfattande sjöräddningsövning som genomförs i norra Öresund ikväll. Larmet från fiskebåten tas emot av sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg som genast startar en omfattande räddningsinsats. Flera fartyg från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen och de kommunala räddningstjänsterna larmas till området för att lokalisera de människor som förmodas vara i nöd. Under övningen visar det sig att en av de nödställda är skottskadade vilket gör att polis kopplas in. Övningen fokuserar på samverkan och kommunikation när en sjöräddningsplats plötsligt blir en brottsplats.