Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2018-01-19

Facebookbild

Fredag innebär läxförhör! Den här gången undrar vi vad den här symbolen har för innebörd om du hittar det i ett sjökort. En ledtråd är att det kan vara ett verktyg som är ovärderligt för att kunna läsa sjökortet på rätt sätt. På torsdag presenterar vi rätt svar! Sedan 1600-talet har människan tagit fram kartor över Sveriges farvatten. Idag är det Sjöfartsverket som tar fram sjökort åt handelssjöfarten och numera är allt kartmaterial digitalt lagrat i en databas. Vi ger ut 117 sjökort tryckta på papper och levererar digitala sjökort till både handelsfartyg och till fritidsbåtssektorn. Behöver du uppdatera ditt sjökort? http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Sjofartsverkets-publikationer/