Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-11-09

Facebookbild

https://www.folkbladet.nu/plus/1956070/det-nya-samarbetet-raddade-kvinnas-liv Lyckade samarbeten räddar liv! Kvinnan var livshotande sjuk på Holmön utanför Umeå. Med en ambulanshelikopter på annat uppdrag var oron stor om hon skulle överleva. Tack vare samarbetet mellan Västerbotten läns landsting och Sjöfartsverket blev hon en av de första att räddas av Sjöfartsverkets helikopter. Allt som en del av projektet SamSAR som Sjöfartsverket driver tillsammans med Socialstyrelsen. - Det här visar tydligt på vad vi vill uppnå med projektet. Att rädda fler liv och undvika onödigt lidande. Något vi kan göra om vi tillsammans samarbetar effektivt, berättar Cecilia Wegnelius som är projektledare för SamSAR och till vardags räddningsledare på JRCC. Holmöarna är en ögrupp som ligger cirka 10 kilometer utanför Umeå. Olyckstillbud och svåra sjukdomar med hastiga förlopp är kritiskt på ön, särskilt om landstingets räddningshelikopter redan är upptagen på annat uppdrag. Därför skrevs ett avtal mellan landstinget och Sjöfartsverket där Sjöfartsverkets helikopter ska användas om helikoptertransport bedöms vara nödvändig och landstingets egen helikopter redan är upptagen. På den här länken kan du läsa mer om själva räddningsinsatsen och samarbetet i Västerbotten: https://www.folkbladet.nu/plus/1956070/det-nya-samarbetet-raddade-kvinnas-liv