Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

 

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2017-06-19

Facebookbild

Nu finns ännu fler stationer i ViVa. Nu får användare av applikationen ViVa mer information om vind och vatten i Stockholmsområdet. I samarbete med Stockholmshamnar och Sjöfartsverket finns nu två nya och två nygamla stationer i ViVa för att visa vindriktning och vindhastighet på följande platser: Frihamnen, Blockhusudden, Kapellskär och Nynäshamn. Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på hur förutsättningarna ser ut på olika platser längs en planerad rutt. ViVa finns gratis på Sjöfartsverkets webbplats men också som en applikation för mobiltelefonen. Du hittar ViVa-applikationen på App Store för Iphone, Google Play för android och windowsphone.com för Windows Phone.