Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Nu börjar arbetet med att anlägga den tillfälliga gång- och cykelväg, vilken kommer att gå utanför det arbetsområde som kommer att etableras inför ombyggnationen av slussen.

Anläggningen av den tillfälliga gång- och cykelvägen innebär att ett antal träd på Sjöfartsverkets mark kommer att behöva fällas. Det arbetet påbörjas den 14 januari. Anläggningsarbetet beräknas äga rum fram till slutet av mars 2016.

Den befintliga gång- och cykelvägen längs kanalens östra sida kommer att ledas om, vilket kommer att utmärkas med skyltar.

Efter ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal är klar ska Mälarprojektet enligt överenskommelse med Södertälje kommun anlägga asfalterade gång- och cykelstråk längs hela kanalen utmed den östra sidan och även på stora delar av den västra sidan inklusive broar över till kanalholmen.

 

Kontakta Mälarprojektet

Dela artikeln