Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Besöksplattformen håller på att byggas i anslutning till den södra delen av slussen. När den är klar går det att följa arbetet med byggandet av den nya slussbron och arbetena med den södra slussporten.

Den 13 januari påbörjades arbetet med gjutning av de stöd som besöksplattformen ska vila på.

Gjutning av stöd till besöksplattformen

Dela artikeln