Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Arbetet med Slussen

I sydväst, på Lotsudden, pågår schakten ur gropen med bra kapacitet. Efter nyår ska en kran stå på en ponton i kanalen för att schakta ur den sydvästra gropen direkt över till den sydöstra sidan.

I nordväst, på Slussholmen, pågår säkerställande av spontens stabilitet efter att ”fönster” observerats vid dykbesiktningar.

Dela artikeln