Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

 Stagborrning i kanalen

Stagborrningen fortsätter i både norra och södra delen av kanalen. Stagens funktion är att fästa sponten i marken och slänten utanför kanalen. När stagen är satta behöver de provdras för att kontrollera att stagen sitter fast. Detta arbete pågår ständigt längs med de olika sträckorna i kanalen. Just nu provdras stagen i området nordväst om E4-broarna.

Stagen har en föreskriven last de ska provdras till. Under provdragningen har stagen en övre gräns för vilken rörelse de får uppnå. Är staget inom toleransen så är det godkänt. Om staget rör sig för mycket kan det bli så att ett nytt stag behöver installeras. Alla stag längs kanalen ska provdras för att kontrollera att de sitter fast ordentligt. All data från provdragningen sammanställs i ett provdragningsprotokoll. Protokollet kommer bland annat att användas framöver, när förbesiktningar kommer ske av bland annat spont och stag, inför att arbetet med krönbalken ska påbörjas i början av 2019.

Dela artikeln