Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Ledningsomläggning

För att kunna utföra arbetena med spontning och muddra längs Södertälje kanal måste de ledningar som går genom kanalen tas om hand. Norr om slussen ska kablar installeras tvärs över kanalen. När kablarna installeras måste kanalen norr om slussen vara stängd för sjötrafik.

Den allmänna farleden 901 kommer enligt plan att vara avlyst för all sjötrafik fr.o.m. 14 oktober kl. 07.00 t.o.m. 15 oktober kl. 07.00 2017.

Dela artikeln