Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Backsippa vid Kusens backe

För att skydda den fridlysta arten flyttade Sjöfartsverket backsipporna, som växte på arbetsområdet vid Slussholmen, till den östra sidan av kanalen utmed gång- och cykelvägen. Flytten, som gjordes våren 2016, skedde både genom fröspridning och flytt av plantor med grävmaskin. De flyttade backsipporna står nu i blom för andra året i rad.

Dela artikeln