Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Fredagen den 9 juni öppnades besöksplattformen upp för allmänheten. Från plattformen, som ligger i anslutning till den södra delen av slussen, kommer den intresserade att kunna följa arbetena med den södra slussporten och den nya slussbron.

Från besökplattformen är utsikten mycket god och förutom att följa arbetet med slussen går det att beskåda när både de stora handelsfartygen och fritidsbåtarna åker förbi.

Välkommen!

 

Besöksplattformen

Besöksplattformen

Dela artikeln