Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Måndagen den 28 maj 2018 öppnades besöksplattformen, som ligger på Slussholmen, upp för allmänheten. Där kommer intresserade så småningom att kunna följa arbetet med den norra slusskonstruktionen. Nu går det att följa arbetet med färdigställandet av den byggrop, i vilken slusskonstruktionen ska byggas i.

Den nya slusskonstruktionen kommer att byggas vid sidan av kanalen i två stora gropar, som är ungefär 30 x 50 meter stora och 16-17 meter djupa. Den norra slusskonstruktionen kommer att byggas på Slussholmen, där den besöksplattform som byggts där, nu har öppnat. När slusskonstruktionen är färdigbyggd flottas den ut i kanalen till mottagningsgropar, som schaktats ur på andra sidan kanalen.

Sedan ett drygt år tillbaka har besöksplattformen vid den södra delen av slussen varit öppen för allmänheten. Där kan intresserade följa arbetet med den södra slusskonstruktionen, som byggs på Lotsudden, och den nya slussbron. Från den besökplattformen är utsikten mycket god och förutom att följa arbetet med slussen går det att beskåda när både de stora handelsfartygen och fritidsbåtarna åker förbi.

Välkommen att följa arbetet på Slussholmen! Ingång från Slussgatan.

Besöksplattformen på Slussholmen öppnar

Besöksplattformen på Slussholmen öppnar

Besöksplattformen på Slussholmen öppnar

Besöksplattformen på Slussholmen öppnar

Veckoinformation

Dela artikeln