Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Besöksplattformen tillfälligt avstängd pga skadegörelse

På grund av att arbeten ska utföras med stora och tunga maskiner precis under besöksplattformen, stängs plattformen av tillfälligt av säkerhetsskäl. Besöksplattformen öppnas upp igen när arbetet nedanför är utförda. Information läggs ut på www.sjofartsverket.se/malarprojektet när plattformen är öppnas igen.

Arbeten vid besöksplattformen

Dela artikeln