Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

  
Slussbron stängs återigen av för fordonstrafik från i kväll, fredag, 23.00 till söndag 24.00. Anledningen är betonggjutning under vatten i den södra byggropen.

Förra helgen skedde betonggjutning i den norra byggropen vid slussen i Södertälje. Nu till helgen sker motsvarande gjutning i den södra gropen. All fartygstrafik stängs av från 07.00 på lördag morgon till 07.00 söndag morgon. Slussbron stängs i båda fallen av för fordonstrafik tidsintervallen fredag kväll 23.00 - söndag kväll 24.00.

Vid undervattensgjutningen är det av yttersta vikt att flödet av gjutningen ej avbryts på grund av trafik genom kanalen och slussområdet. Gjutröret behöver tillföras betong i en hastighet av 80 kubikmeter per timme. Det innebär att en fullastad betongbil behöver tömmas och lämna området var fjärde minut och sammanlagt räknar man med cirka 300 betongbilar under 24 timmars kontinuerligt arbete.

Bullermattor hängs upp längs Slussgatan men betongbilarnas varningsljud vid backning får inte kopplas ur. Fordonstrafiken över slussbron leds om från aktuella fredagskvällar 23.00 till söndag kväll 24.00. Gång- och cykeltrafikanter kan passera som vanligt över slussbron. Boende i området kommer att informeras via flygblad.

Kritiskt

Undervattensgjutningarna är de mest kritiska momenten som hitintills genomförts i Mälarprojektet. Det är mycket höga krav på att betongkakan är tät och homogen. Ett gjutavbrott skulle innebära att all utlagd betong i gropen behöver bilas bort innan gjutningen måste göras om på nytt. Till varje grop beräknas cirka 1700 till 2000 kubikmeter betong.

    

 

 - Vi kommer att gjuta en betongplatta som är 1 meter tjock. Den förankras i 180 borrade stag i botten av gropen. Utan den gjutna betongplattan skulle de hydrauliska krafterna trycka upp bottenmassorna med sådan kraft att gropen riskerar att implodera, trycks ihop. Gjutning under vatten måste kort sagt ske för tryckutjämningens skull, förklarar Peter Knutsson, byggledare Betong, Sjöfartsverket, Södertälje.

Sjöfartsverkets entreprenör Züblin har beviljats dispens för arbetet av Länsstyrelsen i Stockholms län och Södertälje kommun har godkänt avstängningen. Boende inom slussens närområde har informerats sedan tidigare via flygblad.

Ny gjutning efter nyår

Efter nyår väntar gjutningar av bottenplattorna till slusskonstruktionen i norra respektive södra gropen, som då är torrlagda. Det rör sig om ungefär lika stora mängder betong.

-Vi beklagar de störningar som kommer att uppstå men tyvärr finns inga genvägar. Jobbet måste göras, helt enkelt. Men vi är mycket medvetna om den olägenhet som kan uppstå för de närmast omkringboende, främst med tanke på varningsljudet när betongbilarna ska backa. Vi ska göra så mycket vi bara kan för att minimera störningarna, summerar Peter Knutsson.

Kontaktperson angivna tider för gjutningarna:

Peter Knutsson, byggledare Betong, Sjöfartsverket

070-2110182

 

 

 

 

 

 

Dela artikeln