Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Borrning av provstag

Arbete med borrning av provstag vid Södertälje kanal påbörjades vid Värdsholmen onsdagen den 5 oktober. Borrningarna kommer under två veckors tid att utföras på tre olika ställen längs kanalen mellan Värdsholmen och ner mot E4-bron.

Arbetet med provstag innebär att stag i tre olika längder borras ner i marken på olika platser, som har olika förutsättningar med jordarter.

- Borrningen med provstag görs för att komma fram till den bäst lämpade metoden som sedan ska användas vid spontningsarbetet, säger Henrik Berg, projekteringsledare Mälarprojektet.

Kanalslänterna i Södertälje kanal förstärks genom spontning, det vill säga en stödkonstruktion som ser till att jordmassorna stabiliseras. När sponterna är på plats kan kanalen breddas under vattenytan genom muddring. Muddringsarbetet utförs som tidigast hösten 2019.

Provstag
3 meter långa stag som är förlängningsbara.

Dela artikeln