Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Södra gropen på Lotsudden

Byggropen på Lotsudden, där den södra slussporten ska byggas på den västra sidan av kanalen ska nu schaktas ur för att få det djup, ca 16 meter, som krävs för att kunna bygga slussporten. Arbetet börjar inom kort och kommer hålla på under några månaders tid.

En schaktkran lyfter schaktmassor till en yta varvid en grävmaskin lägger över massorna på lastbilar, som körs till Högborg och lastar av massorna där på anvisad plats.

Efter det att byggropen är urschaktad kommer en betongkaka att gjutas på dess botten innan avvattning sker och slusskonstruktionen kan byggas i torrhet i gropen. När slusskonstruktionen är färdigbyggd ska den flottas ut i kanalen till mottagningsgropen, som schaktas ur på andra sidan kanalen.

Genom att använda det här tillvägagångssättet kommer inte sjötrafiken påverkas i lika stor utsträckning som om slusskonstruktionen skulle byggas direkt i vattnet. För vissa arbetsmoment kommer det att krävas kortare avbrott i fartygstrafiken.

Dela artikeln