Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Schaktning på Slussholmen

Byggropen på Slussholmen, där den norra slussporten ska byggas på den västra sidan av kanalen, är färdigspontad. Den är ca 30 x 50 meter stor. Nu schaktas den ur för att få det djup, ca 16 meter, som krävs för att kunna bygga slussporten.

En schaktkran lyfter schaktmassor till en yta varvid en grävmaskin lägger över massorna på lastbilar, som körs till Högborg och lastar av massorna där på anvisad plats.

- För säkerhetens skull behöver den lilla besöksplattformen vid byggropen på Slussholmen stängas av tillfälligt, då maskiner arbetar väldigt nära plattformen. Plattformen kommer att öppnas igen när det är säkert att vistas på den igen, säger Christer Westergren, byggledare sluss, Sjöfartsverket.

Efter det att byggropen är urschaktad kommer en betongkaka att gjutas på dess botten innan avvattning sker och slusskonstruktionen kan byggas i torrhet i gropen. När slusskonstruktionen är färdigbyggd ska den flottas ut i kanalen till mottagningsgropen, som schaktas ur på andra sidan kanalen.

Genom att använda det här tillvägagångssättet kommer inte sjötrafiken påverkas i lika stor utsträckning som om slusskonstruktionen skulle byggas direkt i vattnet. För vissa arbetsmoment kommer det att krävas kortare avbrott i fartygstrafiken.

 

Schaktning på Slussholmen 

Schaktning på Slussholmen

Dela artikeln