Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter


Slussgatan stängs av på måndag. Anledningen är asfaltering.

Slussgatan i Södertälje stängs av tillfälligt för biltrafik måndag den 26 augusti mellan 07 -19. Avstängningen sträcker sig från korsningen vid restaurang Barolo till Sydpoolen. Anledningen är asfaltering av gatan.

Vägbanan på Slussgatan är som bekant i väldigt dåligt skick och måste åtgärdas. Vid de avsmalnade partierna måste även bärlagret lagas innan ny asfalt läggs. Vid slussbron behöver även avrinningen åtgärdas då det i dagsläget bildas stora vattenansamlingar mellan bron och kurvan.

-Under avstängningen går bussarna enligt tidplan. Gång- och cykelbana kommer att vara framkomlig, så för gående och cyklister fungerar allt som vanligt, säger Jan Axelsson, byggledare i Mälarprojektet.

Kontaktperson under tiden som asfalteringsarbetet pågår:

Jan Axelsson, byggledare

073-966 75 25

Dela artikeln