Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Del av gång- och cykelvägen stängs tillfälligt av på västra sidan av kanalen mittemot Östertälje båtklubb på grund av spontningsarbeten längs kanalen. För alternativ väg, se den gröna markeringen i skissen nedan. I dagsläget vet vi inte när den kan öppnas upp igen, men vi återkommer med information här på hemsidan när vi vet.

Gång- och cykelväg

Dela artikeln