Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Gång- och cykelväg tillfälligt avstängd

Del av gång- och cykelvägen nedanför Kusens backe har tillfälligt stängts av på grund av sättningar på gång- och cykelvägen, som har uppkommit av spontningsarbetet längs den östra sidan av kanalen. Det är bara några fåtal spontplank som återstår och planen är att gång- och cykelvägen kan öppnas upp inom några dagar.

Gång- och cykelväg tillfälligt avstängd

Gång- och cykelväg tillfälligt avstängd

Dela artikeln