Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Nu har de förberedande arbetena inför den stora ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal påbörjats.

Rivningsarbete
Det är tre hus som ska rivas och Hamnmagasinet är först ut. Även Ejdernhuset och Slussgrillen kommer att rivas och rivningsarbetet beräknas ta en dryg månad.

Omledning av gång- och cykelväg
Mellan januari och mars 2016 kommer den befintliga gång- och cykelvägen längs kanalens östra sida ledas om. Omledningen kommer att göras mellan strax norr om Mälarbron och Slussbron, vilket kommer att utmärkas med skyltar. Anledningen till omledningen är att det kommer att utföras ett grävarbete för ledningsomläggning på kanalens östra sida mittemot Slussholmen.

Anläggning av tillfällig gång- och cykelväg
Eftersom den befintliga gång- och cykelvägen går där det stora arbetet vid slussen kommer att pågå, kommer en tillfällig gång- och cykelväg att anläggas och användas under byggtiden. Efter bygget är klart ska Mälarprojektet enligt överenskommelse med Södertälje kommun anlägga asfalterade gång- och cykelstråk längs hela kanalen utmed den östra sidan och även på stora delar av den västra sidan inklusive broar över till kanalholmen.

I samband med att Sjöfartsverket flyttar gång- och cykelvägarna på den östra sidan av slussen kommer ett antal träd på Sjöfartsverkets mark att fällas.

Ledningsomläggning av spillvattenledningar
Telge Nät kommer efter årsskiftet att utföra ledningsomläggning av spillvattenledningar från Värdsholmen och ned till piren.

Dela artikeln