Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Vid Slussholmen har det körfältet som ligger närmast arbetsområdet stängts av och vid arbetsområdet på Lotsudden kommer Slussgatan att få en ny sträckning.

Den nya slusskonstruktionen kommer att byggas vid sidan av kanalen, i två byggropar, som är 50 x 30 meter och 16 meter djupa. Fördelarna med den metoden är att det framför allt blir en betydligt säkrare arbetsmiljö att utföra bygget vid sidan om istället för i vattnet. Det innebär också att funktionstester och kvalitetssäkring av konstruktionen kan utföras i torrhet och tidplanen blir därmed lättare att hålla. Metoden kräver dock mer utrymme på land än om bygget skett i kanalen.

Ny vägsträckning
Ny sträckning av slussgatan vid södra byggropen.

Södra byggropen
För att kunna bygga byggropen på Lotsudden där den södra slussporten ska byggas, behöver det nuvarande arbetsområdet utökas och ta utrymmet där Slussgatan idag går, vid Lotsudden, i anspråk. Detta innebär att Slussgatan, där den passerar Lotsudden idag, kommer att få en ny sträckning. Den nya sträckningen kommer att flyttas närmare Sjöfartsverkets Slusskontor på Slussgatan 11 samt intill kullen bredvid. Arbetet med den nya sträckningen av Slussgatan kommer att påbörjas kommande veckor med förflyttning av skyltar och bommar till att börja med. När trafikanordningsplanen är godkänd hos kommunen kommer det större jobbet med sträckningen att påbörjas.

Hur påverkas trafikanterna och fotgängarna?
- Tills den nya sträckningen är klar fortsätter trafikanterna att köra där de kör idag. När den nya sträckningen är klar leds trafiken om. Trottoarsträckningen följer med den nya vägsträckningen, det vill säga blir på samma sida av vägen som det är idag, säger Christer Westergren, Mälarprojektet, byggledare för slussen.

Avstängt körfält
Avstängt körfält på Slussgatan vid arbetsområdet för den norra byggropen.

Norra byggropen
Den norra slussporten byggs på Slussholmen och där har arbetet med att sponta väggarna till byggropen påbörjats. Utanför arbetsområdet på Slussholmen har Slussgatans ena körfält stängts av, eftersom det har blivit sprickbildningar i asfalten på grund av sättningar i marken, orsakad av spontningen.

- När vi vibrerar ner stålrören skapas vibrationer i marken och ju hårdare motstånd stålrören möter i marken, desto större påverkan blir det på marken. Det är små gruskorn i marken, som lockas in bakom de större stenarna vid vibreringen, vilket skapar tomrum med sättning under asfalten, som genom tyngdlagen vill fylla ut håligheterna. Nu när det har varit kallare är asfalten hårdare, vilket gör att den spricker, säger Christer Westergren.

Körbanan utanför arbetsområdet på Slussholmen kommer att hållas avstängd så länge det behövs för byggarbetena.

Hur påverkar det trafikanterna?
- Trafikanterna får lämna varandra företräde och som brukligt är det de som har hindret på sin sida som lämnar företräde. Det kan också bli kortare väntetider när arbetsfordon ska in och ut ur arbetsområdet, säger Christer Westergren.


Läs mer på länken om hur Södertälje sluss ska byggas: Så här byggs Södertälje sluss 

 

Dela artikeln