Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Länsstyrelsen beslutar medge dispens angående överskridande av bullervillkor t.o.m. 2019-07-05. Mälarprojektet Södertälje kanal och sluss har fått dispens från Länsstyrelsen för vissa bullrande arbeten.

Läs beslutet från Länsstyrelsen

Dela artikeln