Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Flytt av backsippor
Tuvan med backsippor planteras på sin nya växtplats på östra sidan av slussen. Här ser Rolf Walhström från Floraväktarna i Stockholm till att plantan hamnar rätt.


I våras fick Sjöfartsverket kännedom om att den fridlysta backsippan växer på Slussholmen där nu arbeten med ombyggnad av slussen ska påbörjas. För att skydda arten görs nu försök med att flytta blommorna till östra sidan av kanalen utmed gång- och cykelvägen. Flytten sker både genom fröspridning, som gjordes i början av sommaren, och flytt av plantor.

Under tisdagen påbörjades arbetet med att flytta backsipporna. Eftersom roten kan bli upp mot en meter djup, fick arbetena utföras med hjälp av en grävmaskin. På plats fanns förutom Sjöfartsverket och kommunen, även Rolf Wahlström som är representant för Floraväktarna i Stockholms län, knutet till Botaniska Sällskapet i Stockholm. Föreningen har bistått med experthjälp under planering och utförande av såväl flytt av plantor som fröspridning.

- Backsipporna är känsliga, vilket innebär att vi inte säkert vet om de kommer att klara sig på den nya platsen. Vi hoppas att vädrets makter är med oss så att de kan rota sig innan vintern kommer, säger Jenny Grönesjö Norén, miljöhandläggare på Sjöfartsverket.

Under onsdagen kommer de sista plantorna att flyttas. Sedan får vi hoppas att vi får se backsipporna blomma på östra sidan i maj nästa år.

Flytt av backsippor
Plantorna grävs upp med hjälp av grävmaskin från sin växtplats på Slussholmen.

Dela artikeln