Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

En stor del av arbetena med väggen till den södra spontgropen är nu klara på Lotsudden. Klockan 04.00 den 12 maj flyttas maskinerna från Lotsudden till Slussholmen, där de kommer att fortsätta med spontningen i den norra spontgropen.

Flytten beräknas ta cirka 2 timmar.

Dela artikeln