Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Tisdagen den 16 juni 2015 fick Sjöfartsverket klartecken från Mark- och miljödomstolen att genomföra Mälarprojektet enligt plan, med byggstart som beräknas till våren 2016. Innan dess kommer några mindre förberedande arbeten att göras.

I början av augusti genomfördes en miljöinventering av de byggnader på Slussholmen som ska rivas inför den planerade starten av Mälarprojektet våren 2016. De byggnader som berörs är Ejdernhuset, Hamnmagasinet och Slussgrillen.

Miljöinventeringes syfte är att undersöka, göra provtagningar och dokumentera allt miljöfarligt byggnadsmaterial som finns i byggnaderna, så att de kan tas om hand på ett kontrollerat sätt innan själva rivningen görs.

Måndagen den 31 augusti 2015 lämnades ansökan om rivningslov med tillhörande dokument in till Södertälje kommun. Själva rivarbetet är planerad att utföras starta under oktober och färdigställas december 2015.

Dela artikeln