Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Den stora ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal drar enligt plan igång under våren 2016. Innan dess är det en del arbeten som behöver utföras. Det innefattar några byggnader som ska rivas och grävjobb för ledningsomläggningar, vilket föranleder omledning av gång- och cykelvägen vid kanalen på viss sträcka.

Rivning av byggnader
Sjöfartsverket behöver riva Ejdernhuset då det står där vägen till den nya slussbron kommer att gå. Den nya slussbron kommer att byggas cirka 30 meter söder om den gamla slussbron. I samband med att Sjöfartsverket river Ejdernhuset tar Södertälje kommun hjälp av Sjöfartsverket att riva kommunens fastighet Hamnmagasinet, där kommunen vill använda marken till att öppna upp en aktivitetspark.

Rivningsarbetet av byggnaderna kommer att påbörjas tidigast runt månadsskiftet oktober/november. Arbetet kommer att börja med en miljösanering innan byggnaderna rivs och allt material avlägsnas.

Ledningsomläggning
Runt årsskiftet och några månader framåt kommer ett grävarbete för ledningsomläggning att utföras på den östra sidan av kanalen, mittemot Slussholmen. I samband med det kommer gång- och cykelvägen att omledas strax norr om Mälarbron för att sedan anslutas nedanför Sydpoolen till den vanliga gång- och cykelvägen. Omledningen av gång- och cykelvägen kommer att utmärkas i förväg.

Dela artikeln