Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Tisdagen den 22 november 2016 togs det första officiella spadtaget för Mälarprojektet. Närmare 200 personer fanns på plats för att delta och höra tal av Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl.

Själva spadtaget bestod av att de båda generaldirektörerna Ann-Catrine Zetterdahl och Lena Erixon, iklädda varsin bygghjälm, gav startsignal för slussning av den kontrakterade entreprenören Züblins arbetsfartyg genom att dra ned handtaget på en låda utformad som en krutdurk. Vägbommarna började plinga och fällas ned, slussbron öppnades 8 sekunder senare och arbetsfartyget Dunder kunde åka in i slussen.

 


Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Foto: Nicklas Liljegren

- Arbetet med Mälarprojektet innebär åverkan runt omkring kanalen under tre år, men det innebär också att Sjöfartsverket kommer att bygga strandpromenader, vilket kommer att bli mycket fint för Södertälje, sa Boel Godner.


Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket. Foto: Nicklas Liljegren

- Det är viktigt att se möjligheter att lyfta över mer trafik på sjöfarten, vilket är en väldig potential som vi inte utnyttjat fullt ut. Mälarprojektet skapar möjlighet att ta in större fartyg i Mälaren, vilket avlastar väg- och järnvägssystemet, som idag är hårt belastat, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.


Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör Sjöfartsverket. Foto: Nicklas Liljegren

- Det känns väldigt förpliktigande och ärofyllt att få stå här idag för att och få sparka igång det här projektet. Att regeringen satsar på sjöfarten bidrar till att ett konkurrenskraftigt Sverige byggs. Jag vet att redare har längtat efter att den här dagen, när projektet skulle sparkas igång, för att få en effektiv sjöfart, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl, som också var noga med att framhäva det positiva samarbetsklimat Sjöfartsverket har med Södertälje kommun.


Närmare 200 personer fanns på plats. Foto: Nicklas Liljegren

Dagens Mälarmax motsvarar ca 200 tankbilar. Med utbyggd sluss och farled kan ett sådant fartyg frakta ca 300 tankbilar. Arbetet innebär förutom en kapacitetshöjning för vattenvägen på Mälaren även ökad säkerhet och förbättrad framkomlighet för sjöfarten mot Västerås och Köpings hamnar.

- Första spadtagetceremonin, är en viktig milstolpe för projektet och det känns oerhört bra att vi nu kan utföra de nödvändiga arbeten som krävs för att få till en säkrare och mer tillgänglig sjöfart genom Södertälje kanal och på Mälaren, säger Peter Jonsson, projektledare för Mälarprojektet.

Mälarprojektet leds av Sjöfartsverket och beräknas kosta cirka 1,45 miljarder kronor (prisnivå 2009). Finansieringen kommer från Trafikverket (1,089 miljarder varav 22 miljoner är EU-anslag), Sjöfartsverket (200 miljoner), Västmanlands län (100 miljoner), Västerås stad (70 miljoner), Köpings kommun (20 miljoner) och Mälarenergi (2 miljoner).


Marielle Svan, enhetschef för Sjöfartsverkets infrastrukturenhet, Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket Region Öst, Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör Sjöfartsverket och Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket med Züblins arbetsfartyg Dunder i bakgrunden. Foto: Nicklas Liljegren


Züblins arbetsfartyg Dunder kör in i Södertälje sluss. Foto: Nicklas Liljegren


Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Marielle Svan, enhetschef för Sjöfartsverkets infrastrukturenhet, Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket Region Öst, Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör Sjöfartsverket och Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket med Züblins arbetsfartyg Dunder i bakgrunden. Foto: Nicklas Liljegren


Marielle Svan, enhetschef för Sjöfartsverkets infrastrukturenhet och Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket Region Öst var moderatorer under Mälarprojektets första spadtagsceremoni. Foto: Nicklas Liljegren

Dela artikeln