Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Gång- och cykelvägen vid Kusens backe är återställd och öppen.

Del av gång- och cykelvägen nedanför Kusens backe fick tillfälligt stängas av för någon vecka sedan på grund av sättningar på gång- och cykelvägen, som har uppkommit av spontningsarbetet längs den östra sidan av kanalen. Men nu är gång- och cykelsvägen återställd och åter öppen.

Dela artikeln