Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Måndagen den 8 februari 2016 kommer gång- och cykelvägen längs kanalens östra sida att ledas om mellan strax norr om Mälarbron och ner till Slussbron. Detta markeras med skyltar.

Anledningen till att gång- och cykelvägen behöver ledas om är att det kommer att utföras ett grävarbete för ledningsdragning på östra sidan av kanalen, mittemot Slussholmen. Eftersom det är branta slänter längsmed kanalen, och därmed svårt att ta sig upp där, behöver gång- och cykelvägen ledas om från strax norr om Mälarbron och ner till Slussbron. Detta kommer att utmärkas med skyltar.

Arbetet med ledningsomläggningarna beräknas vara klart i slutet av mars 2016. När arbetet är klart kommer gång- och cykelvägen gå längs med kanalkanten igen. Förutom vid slussen, där ett byggarbetsområde kommer att etableras. Mellan april 2016 och första halvårsskiftet 2019 kommer det att finnas en tillfällig gång- och cykelväg, som går utanför arbetsområdet.

Mälarprojektet ska, enligt överenskommelse med Södertälje kommun, anlägga asfalterade gång- och cykelstråk längs hela kanalen utmed den östra sidan upp till Mälarbron och även på stora delar av den västra sidan inklusive broar över till Kanalholmen samt över Blindtarmen.

Skylt
Skyltar. Klicka på bilden för större bild.

Omledning
Omledning av gång- och cykelvägen från strax norr om Mälarbron.

Omledning
Omledning av gång- och cykelvägen från strax norr om Mälarbron.

Omledning
Omledning av gång- och cykelvägen mellan Slussbron och Mälarbron.

Omledning
Omledning av gång- och cykelvägen från Slussbron.

Omledning
Pågående grävarbete.

Dela artikeln